Hastalık Belirtileri Tarama Testi

Hastalıklar

Diagnoscope'da tanımllı hastalıklar ve başvurulmasını önerdiğimiz uzmanlıklar:


Order Hastalık Adı Başvurulabilecek Uzmanlık Alanı
1 AIDS enfeksiyon hastalıkları uzmanına
2 Ailevi Akdeniz Ateşi (FMF) romatoloji uzmanına veya dahiliye (iç hastalıkları) uzmanına
3 Akciğer Kanseri göğüs hastalıkları uzmanına
4 Akciğer Kist Hidatiği göğüs hastalıkları uzmanına veya göğüs cerrahına
5 Akciğer Veremi (Tüberküloz) göğüs hastalıkları uzmanına
6 Akromegali (Dev) endokrinoloji uzmanına veya nöroşirürji (beyin cerrahisi) uzmanına
7 Akut Bronşit göğüs hastalıkları uzmanına
8 Akut Bronşit-Bronşiyolit çocuk hastalıkları uzmanına
9 Akut Divertikülit acil servise veya genel cerrahi uzmanına veya gastroenteroloji uzmanına
10 Akut Gastroenterit (Besin Zehirlenmesi) acil servise
11 Akut Gastroenterit. çocuk acil servise
12 Akut Pankreatit acil servise veya gastroenteroloji uzmanına veya genel cerrahi uzmanına
13 Akut Prostatit (Prostat iltihabı) üroloji uzmanına
14 Alerjik Rinit (Saman Nezlesi) kulak burun boğaz hastalıkları uzmanına veya alerji ve klinik immunoloji uzmanına
15 Alzheimer (Bunama) nöroloji (sinir hastalıkları) uzmanına
16 Amyotrofik Lateral Skleroz (Motor Nöron Hastalığı) nöroloji (sinir hastalıkları) uzmanına
17 Anal Abse veya Kıl Dönmesi genel cerrahi uzmanına
18 Anal Fistül genel cerrahi uzmanına
19 Anemi (Kansızlık) hematoloji (kan hastalıkları) uzmanına veya dahiliye (iç hastalıkları) uzmanına
20 Ankilozan Spondilit (Bambu) romatoloji uzmanına veya dahiliye (iç hastalıkları) uzmanına
21 Aort Darlığı (Kalp kapakçığında darlık) kalp hastalıkları uzmanına veya kalp damar cerrahına veya acil servise
22 Apandisit (Kör Bağırsak Yangısı) acil servise
23 Arpacık (Hordeolum, it dirseği) göz hastalıkları uzmanına
24 Arpacık (Hordeolum, it dirseği). çocuk hastalıkları uzmanına
25 Astigmatlık göz hastalıkları uzmanına
26 Astım (Nefes Darlığı) göğüs hastalıkları uzmanına veya alerji ve klinik immunoloji uzmanına veya acil servise
27 Astım (Nefes Darlığı). çocuk hastalıkları uzmanına veya çocuk alerji uzmanına veya acil servise
28 Ateşli Eklem Romatizması (Akut Romatizmal Ateş) çocuk hastalıkları uzmanına veya enfeksiyon hastalıkları uzmanına veya çocuk acil servisine
29 Atrial Septal Defect çocuk hastalıkları uzmanına veya kardiyoloji uzmanına
30 Ayak Mantarı (Tinea Pedis) dermatoloji (cilt hastalıkları) uzmanına
31 Ağız Boşluğu Kanseri kulak burun boğaz hastalıkları uzmanına
32 Aşırı Mide Gazı gastroenteroloji uzmanına veya dahiliye (iç hastalıkları) uzmanına
33 B Vitamini Eksikliği dahiliye (iç hastalıkları) uzmanına
34 Bacak Atardamarlarının Tıkanması kalp damar cerrahına
35 Barsak Paraziti (Parazitoz) çocuk hastalıkları uzmanına
36 Behçet Hastalığı romatoloji uzmanına veya dahiliye (iç hastalıkları) uzmanına
37 Bel Fıtığı bel ve boyun cerrahisi uzmanına veya nöroşirürji uzmanına
38 Beyin Damarlarında Daralma nöroloji (sinir hastalıkları) uzmanına veya acil servise
39 Botulizm acil servise
40 Boyun Fıtığı bel ve boyun cerrahisi uzmanına veya nöroşirürji uzmanına
41 Boyun Kemiklerinde Düzleşme bel ve boyun cerrahisi uzmanına veya nöroşirürji uzmanına veya fizik tedavi uzmanına
42 Boğmaca enfeksiyon hastalıkları uzmanına veya çocuk hastalıkları uzmanına
43 Bronşektazi göğüs hastalıkları uzmanına
44 Burun veya Sinüs Tümörü kulak burun boğaz hastalıkları uzmanına
45 Böbrek Kanseri üroloji uzmanına veya nefroloji uzmanına
46 Böbrek Yetmezliği (Başlangıç Evresi) nefroloji uzmanına
47 Cilt Kanseri dermatoloji (cilt hastalıkları) uzmanına
48 Covid-19 acil servise veya ALO 184 SABİM danışma hattına veya enfeksiyon hastalıkları uzmanına
49 Depresyon (Çökkünlük) psikiyatri (ruh hastalıkları) uzmanına
50 Derin Ven Trombozu (Toplar Damar Tıkanıklığı) kalp damar cerrahına
51 Diş Eti İltihabı diş doktorunuza veya diş eti uzmanına (periodontolog)
52 Diş Çürümesi diş hekiminize
53 Doğuştan Kalça Çıkığı çocuk hastalıkları uzmanına veya ortopedi uzmanına
54 Duchene Muskuler Distrofisi çocuk nörolojisi uzmanına veya çocuk hastalıkları uzmanına
55 Düşük Tehditi acil servise veya kadın hastalıkları ve doğum uzmanına
56 Egzama dermatoloji (cilt hastalıkları) uzmanına
57 Endometriyozis (Çikolata Kisti) kadın hastalıkları ve doğum uzmanına
58 Enfeksiyöz Mononükleoz enfeksiyon hastalıkları uzmanına veya KBB hastalıkları uzmanına veya acil servise
59 Epin Kalkanei (Topuk Dikeni) veya Plantar Fasiit ortopedi uzmanına
60 Erizipel (Yılancık) dermatoloji (cilt hastalıkları) uzmanına veya acil servise
61 Erkek Kısırlığı üroloji uzmanına
62 Favizm hematoloji (kan hastalıkları) uzmanına veya acil servise
63 Feokromasitoma endokrinoloji uzmanına veya iç hastalıkları uzmanına
64 Fibromiyalji (Yumuşak Doku veya Kas Romatizması) romatoloji uzmanına veya dahiliye (iç hastalıkları) uzmanına
65 Frengi (Sifiliz) üroloji uzmanına veya enfeksiyon hastalıkları uzmanına
66 Gastro Özofageal Reflü (Mide Reflüsü) gastroenteroloji uzmanına veya dahiliye (iç hastalıkları) uzmanına
67 Gastrointestinal Kanama (Mide Barsak Kanaması) acil servise
68 Gebelik kadın hastalıkları ve doğum uzmanına
69 Genital Herpes (Uçuk) üroloji uzmanına veya cilt hastalıkları uzmanına
70 Genital Siğil üroloji uzmanına veya cilt hastalıkları uzmanına
71 Geniz Eti (Adenoid Hipertrofisi) çocuk hastalıkları uzmanına veya kulak burun boğaz hastalıkları uzmanına
72 Gergin Omurilik Sendromu nöroşirürji (beyin cerrahisi) uzmanına
73 Glokom (Göz Tansiyonu) göz hastalıkları uzmanına
74 Gonartroz (Diz Kireçlenmesi) ortopedi uzmanına
75 Gonore (Bel Soğukluğu) üroloji uzmanına
76 Grip (Paçavra Hastalığı) enfeksiyon hastalıkları uzmanına veya kulak burun boğaz hastalıkları uzmanına
77 Grip (Paçavra Hastalığı). çocuk hastalıkları uzmanına veya çocuk acil servisine
78 Gut dahiliye (iç hastalıkları) uzmanına
79 Göz bozukluğu (kırma kusuru) göz hastalıkları uzmanına
80 Gözyaşı Kanalı Tıkanıklığı göz hastalıkları uzmanına
81 Güneş Çarpması acil servise
82 Gırtlak Kanseri kulak burun boğaz hastalıkları uzmanına
83 Haşimoto endokrinoloji uzmanına
84 Hemofili (Pıhtılaşma Bozukluğu) hematoloji (kan hastalıkları) uzmanına veya çocuk hastalıkları uzmanına
85 Hemoroid (Basur, Mayasıl) genel cerrahi uzmanına veya gastroenteroloji uzmanına
86 Henoch-Schönlein Purpurası çocuk hastalıkları uzmanına veya romatoloji uzmanına
87 Hipermetropluk göz hastalıkları uzmanına
88 Hipertansiyon (Tansiyon Yükselmesi) kalp hastalıkları uzmanına veya dahiliye (iç hastalıkları) uzmanına
89 Hipertiroidi endokrinoloji uzmanına
90 Hipotiroidi (Tiroit Bezi Tembelliği) endokrinoloji uzmanına
91 Hirschsprung çocuk hastalıkları uzmanına
92 Huzursuz Bacak Sendromu (Restless Leg) nöroloji (sinir hastalıkları) uzmanına
93 Idiopatik Skolyoz ortopedi uzmanına
94 Impingement Sendromu (Omuz Sıkıştırma) ortopedi uzmanına
95 KOAH (Kronik Bronşit) göğüs hastalıkları uzmanına
96 Kabakulak enfeksiyon hastalıkları uzmanına veya çocuk hastalıkları uzmanına
97 Kalp Hastalığı (Koroner Arter) kalp hastalıkları uzmanına veya acil servise
98 Kalp Yetmezliği kalp hastalıkları uzmanına
99 Karaciğer Kanseri gastroenteroloji uzmanına veya dahiliye (iç hastalıkları) uzmanına veya genel cerrahi uzmanına
100 Karaciğer Yağlanması gastroenteroloji uzmanına veya dahiliye (iç hastalıkları) uzmanına
101 Karbonmonoksit Zehirlenmesi acil servise
102 Karpal Tünel Sendromu ortopedi uzmanına
103 Kasık Mantarı (Tinea İnguinalis) dermatoloji (cilt hastalıkları) uzmanına
104 Katarakt (Göze Perde Gelmesi) göz hastalıkları uzmanına
105 Kawasaki Hastalığı çocuk hastalıkları uzmanına
106 Kemik Erimesi (Osteoporoz) endokrinoloji uzmanına veya ortopedi uzmanına veya fizik tedavi uzmanına
107 Keratokonus göz hastalıkları uzmanına
108 Kireçlenme (Osteoartrit) romatoloji uzmanına veya ortopedi uzmanına veya fizik tedavi uzmanına
109 Kistik Fibroz çocuk hastalıkları uzmanına
110 Kolelitiasis (Safra Kesesinde Taş) gastroenteroloji uzmanına veya dahiliye (iç hastalıkları) uzmanına veya genel cerrahi uzmanına
111 Kolon Kanseri gastroenteroloji uzmanına veya dahiliye (iç hastalıkları) uzmanına veya genel cerrahi uzmanına
112 Konjunktivit (Göz zarı iltihabı) göz hastalıkları uzmanına
113 Kronik Prostatit (Prostat iltihabı) üroloji uzmanına
114 Küme Hastalığı nöroloji (sinir hastalıkları) uzmanına
115 Kırım Kongo Kanamalı Ateşi enfeksiyon hastalıkları uzmanına veya acil servise
116 Kızamık çocuk hastalıkları uzmanına veya acil servise
117 Kızamıkçık çocuk hastalıkları uzmanına
118 Kızıl çocuk hastalıkları uzmanına veya acil servise
119 Laktoz İntoleransı gastroenteroloji uzmanına veya dahiliye (iç hastalıkları) uzmanına
120 Lenfoma hematoloji (kan hastalıkları) uzmanına
121 Lumbago ortopedi uzmanına
122 Lösemi hematoloji (kan hastalıkları) uzmanına
123 Malign Melanom (Ben Kanseri) dermatoloji (cilt hastalıkları) uzmanına
124 Malta Humması (Brucella) enfeksiyon hastalıkları uzmanına veya acil servise
125 Mantar Zehirlenmesi acil servise
126 Mastit (Meme Enfeksiyonu) genel cerrahi uzmanına veya kadın hastalıkları ve doğum uzmanına
127 Meme Kanseri genel cerrahi uzmanına
128 Menapoz kadın hastalıkları ve doğum uzmanına
129 Menenjit (Beyin Zarı İltihaplanması) enfeksiyon hastalıkları uzmanına veya acil servise
130 Menisküs ortopedi uzmanına
131 Mesane Kanseri üroloji uzmanına
132 Mide Kanseri gastroenteroloji uzmanına veya dahiliye (iç hastalıkları) uzmanına
133 Migren nöroloji (sinir hastalıkları) uzmanına
134 Mitral Darlık (Kalp kapakçığında darlık) kalp hastalıkları uzmanına veya kalp damar cerrahına
135 Miyom kadın hastalıkları ve doğum uzmanına
136 Miyopluk göz hastalıkları uzmanına
137 Multipl Skleroz nöroloji (sinir hastalıkları) uzmanına
138 Multiple Myelom hematoloji (kan hastalıkları) uzmanına veya dahiliye (iç hastalıkları) uzmanına
139 Ménière kulak burun boğaz hastalıkları uzmanına
140 Narkolepsi uyku hastalıkları uzmanına veya nöroloji (sinir hastalıkları) uzmanına
141 Nefes Borusunda Yabancı Cisim acil servise veya çocuk hastalıkları uzmanına
142 Nezle (Soğuk Algınlığı) kulak burun boğaz hastalıkları uzmanına
143 Nezle (Soğuk Algınlığı). çocuk hastalıkları uzmanına
144 Obsesif Kompulsif Bozukluk (Takıntı) psikiyatri (ruh hastalıkları) uzmanına
145 Omuz Periartriti (Donuk Omuz) ortopedi veya fizik tedavi uzmanına
146 Orta Kulak İltihabı (Otitis Media) kulak burun boğaz hastalıkları uzmanına
147 Orta Kulak İltihabı. çocuk hastalıkları uzmanına veya çocuk acil servisine
148 Osteomyelit (Kemik Enfeksiyonu) ortopedi uzmanına veya acil servise
149 Otizm çocuk hastalıkları uzmanına
150 Panik Atak psikiyatri (ruh hastalıkları) uzmanına veya acil servise
151 Pankreas Kanseri gastroenteroloji uzmanına veya dahiliye (iç hastalıkları) uzmanına veya genel cerrahi uzmanına
152 Parkinson nöroloji (sinir hastalıkları) uzmanına
153 Peptik Ülser ve/veya Gastrit gastroenteroloji uzmanına veya dahiliye (iç hastalıkları) uzmanına
154 Peritonit acil servise veya genel cerrahi uzmanına
155 Pnömoni (Zatürre) göğüs hastalıkları uzmanına veya acil servise
156 Pnömoni (Zatürre). çocuk hastalıkları uzmanına veya çocuk acil servisine
157 Pnömotoraks (Akciğer Sönmesi) acil servise veya göğüs hastalıkları uzmanına veya göğüs cerrahına
158 Polikistik Over kadın hastalıkları ve doğum uzmanına
159 Polio (Çocuk Felci) çocuk hastalıkları uzmanına veya enfeksiyon hastalıkları uzmanına
160 Polisitemi (Kan Fazlalığı) hematoloji (kan hastalıkları) uzmanına
161 Preeklampsi (Gebelik Zehirlenmesi) kadın hastalıkları ve doğum uzmanına veya acil servise
162 Premenstrüel Sendrom (Adet Öncesi Sendromu) kadın hastalıkları ve doğum uzmanına
163 Progresif Sistemik Sklerozis (Skleroderma) romatoloji uzmanına veya dahiliye (iç hastalıkları) uzmanına
164 Prostat Büyümesi (Benign Prostat Hipertrofisi) üroloji uzmanına
165 Prostat Karsinomu üroloji uzmanına
166 Pulmoner Emboli (Akciğere Pıhtı Atması) acil servise veya göğüs hastalıkları uzmanına veya göğüs cerrahına
167 Pulmoner Hipertansiyon göğüs hastalıkları uzmanına veya kalp hastalıkları uzmanına veya acil servise
168 Rahim Kanseri kadın hastalıkları ve doğum uzmanına
169 Raşitizm (Kemik Erimesi) çocuk hastalıkları uzmanına
170 Romatoid Artrit (Romatizma) romatoloji uzmanına veya dahiliye (iç hastalıkları) uzmanına
171 Rozeola İnfantum (Altıncı Hastalık) çocuk hastalıkları uzmanına veya çocuk acil servisine
172 Sarkoidoz romatoloji uzmanına veya göğüs hastalıkları uzmanına veya dahiliye (iç hastalıkları) uzmanına
173 Sarı Nokta (Makula Dejenerasyonu) göz hastalıkları uzmanına
174 Sarılık (Viral Hepatit) gastroenteroloji uzmanına veya enfeksiyon hastalıkları uzmanına veya dahiliye (iç hastalıkları) uzmanına
175 Sedef (Psoriasis) dermatoloji (cilt hastalıkları) uzmanına
176 Septum Deviasyonu (Burun Kemiği Eğriliği) kulak burun boğaz hastalıkları uzmanına
177 Serebellar İnfarkt (Beyincik Kaynaklı Felç) nöroloji (sinir hastalıkları) uzmanına veya acil servise
178 Serumen Buşon (Kulak Kiri) kulak burun boğaz hastalıkları uzmanına
179 Seyahat İlişkili Lejyoner Hastalığı enfeksiyon hastalıkları uzmanına veya acil servise
180 Sinüzit kulak burun boğaz hastalıkları uzmanına
181 Sinüzit. çocuk hastalıkları uzmanına
182 Siroz gastroenteroloji uzmanına veya dahiliye (iç hastalıkları) uzmanına
183 Sistemik Lupus Eritematozus (Yaygın Lupus Kızarıklığı) romatoloji uzmanına veya dahiliye (iç hastalıkları) uzmanına
184 Siyanotik Doğumsal Kalp Hastalığı çocuk hastalıkları uzmanına
185 Su Çiçeği enfeksiyon hastalıkları uzmanına veya çocuk hastalıkları uzmanına
186 Su Çiçeği. çocuk hastalıkları uzmanına veya çocuk acil servisine
187 Sıtma enfeksiyon hastalıkları uzmanına veya acil servise
188 Tavuk Karası (Gece Körlüğü) göz hastalıkları uzmanına
189 Tenisçi Dirseği ortopedi uzmanına
190 Testis Kanseri üroloji uzmanına
191 Testis İltihabı (Epididimit ve/veya Orşit) üroloji uzmanına
192 Tifo, Paratifo enfeksiyon hastalıkları uzmanına veya acil servise
193 Tiroit Kanseri endokrinoloji uzmanına veya genel cerrahi uzmanına
194 Tonsilit veya Farenjit (Bademcik veya Boğaz iltihabı) kulak burun boğaz hastalıkları uzmanına
195 Tonsilit veya Farenjit (Bademcik veya Boğaz iltihabı). çocuk hastalıkları uzmanına veya çocuk acil servisine
196 Torasik Outlet Sendromu (Omuz Kapanı) ortopedi uzmanına veya göğüs cerrahına
197 Trigeminal Nevralji nöroloji (sinir hastalıkları) uzmanına
198 Trokanterik Bursit ortopedi uzmanına
199 Tularemi (Tavşan Ateşi) enfeksiyon hastalıkları uzmanına veya acil servise
200 Turist Diaresi acil servise
201 Tırnak Mantarı (Onikomikoz) dermatoloji (cilt hastalıkları) uzmanına
202 Uyku Apnesi uyku hastalıkları uzmanına veya kulak burun boğaz uzmanına veya sinir hastalıkları uzmanına
203 Uçuk (Herpes Simpleks) dermatoloji (cilt hastalıkları) uzmanına
204 Uçuk (Herpes Simpleks). çocuk hastalıkları uzmanına
205 Vajinal Herpes (Genital Uçuk) kadın hastalıkları ve doğum uzmanına veya cilt hastalıkları uzmanına
206 Vajinal Mantar (Vaginal Candidiazis) kadın hastalıkları ve doğum uzmanına
207 Vajinal Siğil (Genital Siğil) kadın hastalıkları ve doğum uzmanına veya cilt hastalıkları uzmanına
208 Vajinit (Vajinal Enfeksiyon) kadın hastalıkları ve doğum uzmanına
209 Varikosel üroloji uzmanına
210 Varis kalp damar cerrahına veya girişimsel radyoloji uzmanına
211 Vaskülit (Kan Damarları Duvarında İltihaplanma) romatoloji uzmanına veya hematoloji (kan hastalıkları) uzmanına veya dahiliye (iç hastalıkları) uzmanına
212 Vezikoüreteral Reflü (VUR) çocuk ürolojisi uzmanına veya çocuk hastalıkları uzmanına
213 Vitiligo dermatoloji (cilt hastalıkları) uzmanına
214 Yaygın Anksiyete Bozukluğu psikiyatri (ruh hastalıkları) uzmanına
215 Yemek Borusunda Yabancı Cisim acil servise veya göğüs cerrahisi uzmanına
216 Yemek Borusunda Yabancı Cisim. acil servise veya çocuk hastalıkları uzmanına
217 Yemek Sonrası Kan Şekeri Düşüklüğü (Reaktif Hipoglisemi) endokrinoloji uzmanına veya dahiliye (iç hastalıkları) uzmanına
218 Yeni Doğanda Beyin Hasarı (Cerebral Palsy) çocuk nörolojisi uzmanına veya çocuk hastalıkları uzmanına veya acil servise
219 Yenidoğan Sarılığı çocuk hastalıkları uzmanına
220 Yumurtalık Kanseri kadın hastalıkları ve doğum uzmanına
221 Yüz Felci (Bell Paralizi) kulak burun boğaz hastalıkları uzmanına veya nöroloji uzmanına
222 Zona dermatoloji (cilt hastalıkları) uzmanına
223 Çölyak (Gluten Alerjisi) gastroenteroloji uzmanına veya dahiliye (iç hastalıkları) uzmanına
224 Çölyak (Gluten Alerjisi). çocuk hastalıkları uzmanına
225 Özafagus Kanseri (Yemek Borusu Kanseri) göğüs cerrahına
226 Ürolitiyazis (Böbrek Taşı) üroloji uzmanına veya acil servise
227 Ürtiker dermatoloji (cilt hastalıkları) uzmanına
228 Ürtiker. çocuk hastalıkları uzmanına
229 Üveit göz hastalıkları uzmanına veya acil servise
230 İdiyopatik Trombositopenik Purpura (İTP) çocuk hastalıkları uzmanına veya kan hastalıkları uzmanına
231 İdrar Yolu Enfeksiyonu üroloji uzmanına
232 İdrar Yolu Enfeksiyonu. çocuk hastalıkları uzmanına
233 İnce Barsak Kanseri gastroenteroloji uzmanına veya dahiliye (iç hastalıkları) uzmanına veya genel cerrahi uzmanına
234 İnek Sütü Alerjisi çocuk hastalıkları uzmanına
235 İnflamatuvar Barsak (Crohn, Ülseratif Kolit) gastroenteroloji uzmanına veya dahiliye (iç hastalıkları) uzmanına
236 İrritabl Barsak Sendromu (Spastik Kolon) gastroenteroloji uzmanına veya dahiliye (iç hastalıkları) uzmanına
237 Şeker (Diabetes Mellitüs) endokrinoloji uzmanına veya iç hastalıkları uzmanına